پلیس نیویورک اعلام کرد: اعضای یک گروه موسیقی ایرانی الاصل به نام ˈسگ های زردˈ که درمنطقه بروکلین نیویورک فعالیت می کردند، شب گذشته توسط یکی از اعضای آن کشته شدند.





به گزارش رسانه های آمریکا، اعضای این گروه موسیقی راک که مشغول ساخت مستندهایی درباره فعالیت های زیرزمینی موسیقی در ایران بودند، شب گذشته توسط یکی از اعضای اخراجی خود به نام علی اکبر کشته شدند.
بر اساس گزارش پلیس، علی اکبر که سال گذشته توسط دوستان خود از گروه اخراج شده بود، شب گذشته با انگیزه انتقام گیری با ورود به آپارتمان اعضای این گروه موسیقی با استفاده از یک قبضه سلاح خود کار آنان را به رگبار بست و سپس به زندگی خود خاتمه داد.
آرش فرازمند سروش فرازمند و علی اسکندریان در دم کشته شدند و کوری میرزایی نیز بشدت مجروح شده است.
بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی اعضای این گروه تا سال 2006 به صورت زیر زمینی در تهران فعالیت می کردند و سپس به آمریکا مهاجرت کردند.
سگ های زرد از گروه های موسیقی راک در تهران بودند که پس از حضور در فیلم سینمایی کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد به شهرتی نسبی دست یافتند و راهی آمریکا شدند.