استخدام شرکت همکاران سیستم در اهواز


استخدام شرکت همکاران سیستم در اهواز

مرد

کیانپارس-خ پهلوان شرقی-پ۱۱

۳۳۶۹۸۶۵ برای تماس

کارشناس یا کارشناس ارشد در رشته های اقتصاد،حسابداری،کامپیوتر و مدیریت

داشتن کارت پایان خدمت

۲۲ تا ۲۸ ساله